2016-07-20

Ponowne wykorzystywanie informacji
publicznych

Warunki ponownego wykorzystania informacji publicznych, określone na podstawie art. 23b ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej:

  1. Informacja powinna zawierać wzmiankę o źródle jej pozyskania
  2. Informacja powinna zawierać datę wytworzenia informacji publicznej
  3. Pozyskana treść nie może być modyfikowana


Jeżeli informacja publiczna nie została udostępniona na stronie podmiotowej BIP, jej przekazanie nastąpi na wniosek na zasadach określonych w art. 23g ustawy.
 

Zgodnie z art. 23f ust. 2 „Podmioty zobowiązane nie są obowiązane do opracowywania, w szczególności przetworzenia, informacji publicznej w celu jej ponownego wykorzystywania oraz dostarczania z nich wyciągów, jeśli spowoduje to konieczność podjęcia nieproporcjonalnych działań przekraczających proste czynności”.

 

Źródło COI BIP