2016-10-24

Szkody cywilne

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w zakresie odpowiedzialności cywilnej zawarła umowę ubezpieczenia z konsorcjum firm: InterRisk Towarzystwo Ubezpieczń Spółka Akcyjna, Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia Spółka Akcyjna, Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta Spółka Akcyjna oraz Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna. 
 
Szkody, których powstanie pozostaje w bezpośrednim związku z działalnością GDDKiA, w szczególności z pełnieniem funkcji zarządcy drogi można zgłaszać  do ww. ubezpieczyciela, reprezentowanego przez koasekuratora wiodącego firmę InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Noakowskiego 22, 00-668 Warszawa. 
 

Nr polisy OC na rok 2017 jest następujący:

  • OC-F 007878