Lista artykułów

Nazwa artykułu
Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy - Oddział w Szczecinie
Kierownik projektu w Wydziale Realizacji w Zespole Kierownika
Proejktu
23.06.2017 więcej
Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy - O/Szczecin
Starszy Specjalista ds. monitoringu i nadzorowania zadań
inwestycyjnych w Wydziale Realizacji, w Zespole Kierownika
Projektu
23.06.2017 więcej
Ogłoszenie o wolnym stanowisku - O/Warszawa
Specjalista ds. majątkowych w Wydziale Administracji,
Informatyki i Zaplecza Technicznego Oddziału GDDKiA w Warszawie
20.06.2017 więcej
Ogłoszenie o wolnym stanowisku - Centrala
Główny Specjalista w Biurze Dyrektora Generalnego (BDG) w
Zespole ds. Centralnego Zasobu Danych (CZD)
19.06.2017 więcej
Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy - O/Łódź
Starszy Inspektor ds. monitorowania i rozliczeń inwestycji w
Wydziale Realizacji Zespole Kierownika Projektu Oddziału GDDKiA
w Łodzi
19.06.2017 więcej
Informacja o wyniku naboru - O/Szczecin
Specjalista ds. asfaltów i mieszanek mineralno - asfaltowych w
Zespole Asfaltów i Mieszanek Mineralno Asfaltowych w Wydziale
Technologii - Laboratorium Drogowym Oddziału w Szczecinie
13.06.2017 więcej
Ogłoszenie o wolnym stanowisku - O/Bydgoszcz
Inspektor ds. BRD i ochrony pasa drogowego w Rejonie w Nakle n.
Notecią Oddziału w Bydgoszczy
13.06.2017 więcej
Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy - O/Kielce
Starszy technik ds. drogownictwa w Zespole Kruszyw w Wydziale
Technologii-Laboratorium Drogowym Oddziału Generalnej Dyrekcji
Dróg Krajowych i Autostrad w Kielcach
01.06.2017 więcej
Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy - O/białystok
Specjalista ds. gruntów i geotechniki w Zespole Gruntów i
Geotechniki w Wydziale Technologii-Laboratorium Drogowym
Oddziału w Białymstoku
28.04.2017 więcej