Lista artykułów

Nazwa artykułu
informacja o wyniku naboru - Centrala
Specjalista w Departamencie Zarządzania Siecią Dróg Krajowych
08.12.2017 więcej
informacja o wyniku naboru - O/Warszawa
Specjalista ds. finansowo-kadrowych w Rejonie w
Ostrołęce Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad
Oddziału w Warszawie
08.12.2017 więcej
informacja o wyniku naboru - O/Rzeszów
Specjalista ds. księgowym w Wydziale Finansowo-Księgowym
Oddziału w Rzeszowie
08.12.2017 więcej
informacja o wyniku naboru - O/Kraków
Starszy Inspektor ds. administracyjnych i zaplecza w Rejonie
Tarnów
08.12.2017 więcej
informacja o wyniku naboru - O/Szczecin
Specjalista do spraw księgowych w Wydziale Finansowo-Księgowym
w Oddziale w Szczecinie
08.12.2017 więcej
informacja o wyniku naboru - O/Zielona Góra
drogomistrz w Obwodzie Drogowym w Krośnie Odrzańskim, w
Rejonie w Słubicach w Oddziale GDDKiA w Zielonej Górze
30.11.2017 więcej
informacja o wyniku naboru - O/Zielona Góra
drogomistrz w Obwodzie Drogowym w Trzebielu w Rejonie w Żarach
30.11.2017 więcej
informacja o wyniku naboru - O/Zielona Góra
drogomistrz w Obwodzie Drogowym w Trzebielu w Rejonie w
Żarach w Oddziale GDDKiA w Zielonej Górze
30.11.2017 więcej
informacja o wyniku naboru - O/Szczecin
Inspektor do spraw BRD i ochrony pasa drogowego w Rejonie w
Wałczu Oddziału GDDKiA w Szczecinie ,Generalnej Dyrekcji Dróg
Krajowych i Autostrad al. Bohaterów Warszawy 33, 70- 340
Szczecin
30.11.2017 więcej
informacja o wyniku naboru - O/Szczecin
Specjalista w Wydziale Administracji, Informatyki i Zaplecza
Technicznego Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Szczecinie
30.11.2017 więcej