Lista artykułów

Nazwa artykułu
Wynik naboru - Centrala
Specjalista w Departamencie Inwestycji w Wydziale Przygotowania
Inwestycji
23.06.2017 więcej
Wynik naboru - Centrala
Specjalista w Wydziale Projektów Unijnych w Departamencie
Inwestycji
23.06.2017 więcej
Informacja o wyniku naboru - O/Zielona Góra
Specjalista w Wydziale Finansowo-Księgowym, Oddział w Zielonej
Górze
21.06.2017 więcej
Informacja o wyniku naboru - O/Warszawa
Specjalista ds. nadzorowania zadań inwestycyjnych w Wydziale
Realizacji w Zespole Kierownika Projektu Generalnej Dyrekcji
Dróg Krajowych i Autostrad Oddziału w Warszawie
20.06.2017 więcej
Wynik naboru - Centrala
Informacja o wyniku naboru na stanowisko Głównego Specjalisty w
Departamencie Finansowym Centrali GDDKiA
13.06.2017 więcej
Wynik naboru - Centrala
Informacja o wyniku naboru na stanowisko Głównego Specjalisty w
Departamencie Finansowym GDDKiA
13.06.2017 więcej
Informacja o wyniku naboru - O/Poznań
Terenowy inspektor mostowy w Wydziale Mostów Oddziału w
Poznaniu
13.06.2017 więcej
Informacja o wyniku naboru - O/Łódź
specjalista do spraw bezpieczeństwa ruchu drogowego i
zarządzania ruchem w Wydziale BRD i Zarządzania Ruchem
Oddziału GDDKiA w Łodzi
07.06.2017 więcej
Informacja o wyniku naboru - O/Warszawa
Specjalista ds. zarządzania kryzysowego i przygotowań obronnych
w Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Przygotowań Obronnych
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddziału w
Warszawie
05.06.2017 więcej
Informacja o wyniku naboru - O/Łódź
Inspektor ds. brd i ochrony pasa drogowego w Rejonie w Lidzbarku
Warmińskim Oddziału GDDKiA w Olsztynie.
05.06.2017 więcej