Lista artykułów

123
Nazwa artykułu
Oddział w Kielcach - sprzedaż złomu
Zbycie zbędnego majątku ruchomego - Oddział w Kielcach -
sprzedaż złomu
11.12.2017 więcej
Rejon w Środzie Wlkp. - sprzedaż drewna
Zbycie zbędnego majątku ruchomego - Rejon w Środzie Wlkp. -
sprzedaż drewna
11.12.2017 więcej
Rejon w Lesznie - sprzedaż drewna
Zbycie zbędnego majątku ruchomego - Rejon w Lesznie - sprzedaż
drewna
08.12.2017 więcej
Oddział w Białymstoku - sprzedaż samochodu
Zbycie zbędnego majątku ruchomego - Oddział w Białymstoku -
sprzedaż samochodu
07.12.2017 więcej
Rejon w Ostrowi Mazowieckiej - sprzedaż złomu
Zbycie zbędnego majątku ruchomego - Rejon w Ostrowi
Mazowieckiej - sprzedaż złomu
06.12.2017 więcej
Nieodpłatne przekazanie sprzętu
Oddział GDDKiA w Olsztynie
05.12.2017 więcej
Rejon w Kępnie - sprzedaż kostki betonowej
Zbycie zbędnego majątku ruchomego - Rejon w Kępnie - sprzedaż
kostki betonowej
05.12.2017 więcej
Oddział w Kielcach - sprzedaż dystrybutora gazu i osprzętu
Zbycie zbędnego majątku ruchomego - Oddział w Kielcach -
sprzedaż dystrybutora gazu i osprzętu
05.12.2017 więcej
Rejon w Koninie - sprzedaż drewna
Zbycie zbędnego majątku ruchomego - Rejon w Koninie - sprzedaż
drewna
04.12.2017 więcej
Rejon w Chodzieży - sprzedaż samochodu III
Zbycie zbędnego majątku ruchomego - Rejon w Chodzieży -
sprzedaż samochodu III
01.12.2017 więcej
123