Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Zbiorcza informacja o rozpatrywanych przez GDDKiA petycjach w 2015
Zbiorcza informacja o rozpatrzonych przez Generalnego Dyrektora
Dróg Krajowych i Autostrad petycjach, które wpłynęły do
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w 2015 r.
07.10.2016 więcej
Petycja w sprawie przyspieszenia terminu budowy sygnalizacji świetlnej
Petycja w sprawie przyspieszenia terminu budowy sygnalizacji
świetlnej na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 78 w miejscowości
Wilcza
07.10.2016 więcej
Petycja w sprawie budowy ekranów akustycznych na AOW
Petycja w sprawie budowy ekranów akustycznych na Autostradowej
Obwodnicy Wrocławia od strony centrum miasta Wrocławia i
osiedla Kuźniki
07.10.2016 więcej
Petycja w sprawie likwidacji zjazdu z drogi krajowej nr 46
Petycja w sprawie likwidacji zjazdu z drogi krajowej nr 46 w
ulicę Leśną w miejscowości Schodnia
07.10.2016 więcej
Petycja w sprawie ochrony akustycznej terenów przy drodze S8
Petycja mieszkańców gminy Sękocin Stary w sprawie ochrony
akustycznej terenów zlokalizowanych przy drodze ekspresowej S8
07.10.2016 więcej
Petycja w sprawie ochrony akustycznej w rejonie drogi S8
Petycja mieszkańców gminy Michałowice w sprawie ochrony
akustycznej terenów zlokalizowanych w rejonie drogi ekspresowej
S8 od węzła Opacz do węzła Paszków
07.10.2016 więcej
Petycja w sprawie wprowadzenia zmian w organizacji ruchu
Petycja mieszkańców w sprawie wprowadzenia zmian w organizacji
ruchu w obrębie skrzyżowania drogi krajowej nr 80 w
miejscowości Toporzysko.
07.10.2016 więcej
Petycja w sprawie zamontowania ekranów akustycznych wzdłuż DK 7
Petycja w sprawie zamontowania ekranów akustycznych wzdłuż
drogi krajowej nr 7 na odcinku przebiegającym przez Sękocin
Stary od ul. Sękocińskiej do skrzyżowania z drogą
wojewódzką nr 721.
07.10.2016 więcej
Petycja w sprawie oznakowania pionowego dojazdu do miejscowości Majewo
Petycja w sprawie oznakowania pionowego dojazdu do miejscowości
Majewo na drogach dojazdowych S22
07.10.2016 więcej
Petycja w sprawie modernizacji drogi krajowej nr 63
Petycja w sprawie modernizacji drogi krajowej nr 63 na odcinku
Giżycko - Ruda
07.10.2016 więcej
12