Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Zbiorcza informacja o rozpatrywanych przez GDDKiA petycjach w 2015
Zbiorcza informacja o rozpatrzonych przez Generalnego Dyrektora
Dróg Krajowych i Autostrad petycjach, które wpłynęły do
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w 2015 r.
07.10.2016 więcej
Petycja w sprawie przyspieszenia terminu budowy sygnalizacji świetlnej
Petycja w sprawie przyspieszenia terminu budowy sygnalizacji
świetlnej na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 78 w miejscowości
Wilcza
07.10.2016 więcej
Petycja w sprawie budowy ekranów akustycznych na AOW
Petycja w sprawie budowy ekranów akustycznych na Autostradowej
Obwodnicy Wrocławia od strony centrum miasta Wrocławia i
osiedla Kuźniki
07.10.2016 więcej
Petycja w sprawie likwidacji zjazdu z drogi krajowej nr 46
Petycja w sprawie likwidacji zjazdu z drogi krajowej nr 46 w
ulicę Leśną w miejscowości Schodnia
07.10.2016 więcej
Petycja w sprawie ochrony akustycznej terenów przy drodze S8
Petycja mieszkańców gminy Sękocin Stary w sprawie ochrony
akustycznej terenów zlokalizowanych przy drodze ekspresowej S8
07.10.2016 więcej
Petycja w sprawie ochrony akustycznej w rejonie drogi S8
Petycja mieszkańców gminy Michałowice w sprawie ochrony
akustycznej terenów zlokalizowanych w rejonie drogi ekspresowej
S8 od węzła Opacz do węzła Paszków
07.10.2016 więcej
Petycja w sprawie wprowadzenia zmian w organizacji ruchu
Petycja mieszkańców w sprawie wprowadzenia zmian w organizacji
ruchu w obrębie skrzyżowania drogi krajowej nr 80 w
miejscowości Toporzysko.
07.10.2016 więcej
Petycja w sprawie zamontowania ekranów akustycznych wzdłuż DK 7
Petycja w sprawie zamontowania ekranów akustycznych wzdłuż
drogi krajowej nr 7 na odcinku przebiegającym przez Sękocin
Stary od ul. Sękocińskiej do skrzyżowania z drogą
wojewódzką nr 721.
07.10.2016 więcej
Petycja w sprawie oznakowania pionowego dojazdu do miejscowości Majewo
Petycja w sprawie oznakowania pionowego dojazdu do miejscowości
Majewo na drogach dojazdowych S22
07.10.2016 więcej
Petycja w sprawie modernizacji drogi krajowej nr 63
Petycja w sprawie modernizacji drogi krajowej nr 63 na odcinku
Giżycko - Ruda
07.10.2016 więcej
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się