Lista artykułów

123
Nazwa artykułu
Petycja ws ścieżki pieszo-rowerowej Miękowo-Goleniów
Petycja w sprawie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na wiadukcie
drogowym WD-2 Miękowo - Goleniów
03.02.2017 więcej
Petycja w sprawie remontu mostu przy ul. Batorego w Prudniku
Petycja w sprawie organizacji objazdów na czas remontu mostu
przy ul. Batorego w Prudniku
03.01.2017 więcej
Petycja ws. ekranów akustycznych przy AOW
Petycja ws. ekranów akustycznych przy AOW
23.12.2016 więcej
Petycja ws Ekrany akustyczne dla ROD Miodówko
Petycja (ponowna) w sprawie budowy ekranów akustycznych dla ROD
Miodówko
19.12.2016 więcej
Petycja ws ekranów akustycznych przy AOW II
Petycja w sprawie zamontowania ekranów akustycznych przy
zjeździe z Autostradowej Obwodnicy Wrocławia przy węźle
Wrocław-Lotnisko
02.12.2016 więcej
Petycja ws ekranów akustycznych przy AOW
Petycja mieszkańców osiedla "Graniczna" ws zamontowania
ekranów akustycznych przy zjeździe z Autostradowej Obwodnicy
Wrocławia przy węźle Wrocław-Lotnisko
23.11.2016 więcej
Petycja ws. hałasu przy autostradzie A4
Petycja ws. hałasu przy autostradzie A4
26.10.2016 więcej
Petycja w sprawie ochrony akustycznej terenów przy DK 94
Petycja mieszkańców ul. Słonecznej w Środzie Śląskiej w
sprawie ochrony akustycznej terenów zlokalizowanych przy drodze
krajowej nr 94
07.10.2016 więcej
123

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się