Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Poprawa BRD na skrzyżowaniu z dk5
Petycja w sprawie podjęcia działań w celu poprawy
bezpieczeństwa pieszych na skrzyżowaniu ul. Wielichowskiej z
drogą krajową nr 5 w miejscowości Pelikan
05.01.2018 więcej
BRD na dk 17
Petycja (ponowna) w sprawie poprawy BRD na dk17 w miejscowości
Moszczanka
03.01.2018 więcej
Petycja w sprawie przepisów BHP
Petycja w sprawie wyznaczenie stanowiska do monitorowania
przepisów BHP
19.12.2017 więcej
Petycja w sprawie wprowadzenia zmian na mapach
Petycja w sprawie wprowadzenia zmian na mapach
15.12.2017 więcej
Sygnalizacja na dk 15
Petycja w sprawie budowy sygnalizacji świetlnej w miejscowości
Suchatówka na drodze krajowej nr 15
14.11.2017 więcej
Bezpieczeństwo ruchu drogowego w ciągu dk nr 19 w m.Horodnianka
Petycja w sprawie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w
ciągu drogi krajowej nr 19 w miejscowości Horodnianka
08.11.2017 więcej
Budowa chodnika na dk 57
Petycja w sprawie budowy chodnika w ciągu drogi krajowej nr 57 w
miejscowości Sierakowo
26.10.2017 więcej
Organizacja ruchu w miejscowości Krogulcza Sucha
Petycja ws organizacji ruchu na DK7
05.09.2017 więcej
BRD na dk 17
Petycja w sprawie poprawy BRD na dk 17
30.06.2017 więcej
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się