Lista artykułów

1234
Nazwa artykułu
Petycja ws. ekranów akustycznych przy AOW
Petycja w sprawie kompleksowego ograniczenia uciążliwego
hałasu na terenie całego Osiedla Kuźniki we Wrocławiu
pochodzącego z Autostradowej Obwodnicy Wrocławia
29.01.2019 więcej
Petycja w sprawie przebiegu drogi ekspresowej S11
Petycja w sprawie przebiegu drogi ekspresowej S11 w pobliżu m.
Miąskowo
25.01.2019 więcej
Petycja w sprawie przebiegu drogi S11
Petycja w sprawie przebiegu obwodnicy Obornik przez teren wsi
Rożnowo w ciągu drogi ekspresowej S11 odcinek Poznań-Piła.
21.01.2019 więcej
Petycja ws. przebiegu S11 Poznań-Piła
Petycja w sprawie przebiegu drogi ekspresowej S11odcinek
Poznań-Piła przez m. Zawady, gm. Ryczywół
15.01.2019 więcej
Petycja ws węzła na drodze S19
Petycja w sprawie budowy węzła na planowanej drodze ekspresowej
S19 w m. Ciecierzyn
07.01.2019 więcej
Petycja w sprawie budowy sygnalizacji świetlnej w m. Kębłowo
Petcyja ws sygnalizacji świetlnej w m.Kębłowo
21.12.2018 więcej
Petycja ws obwodnicy Łochowa
Przebieg ws przebiegu planowanej obwodnicy Łochowa
15.11.2018 więcej
Petycja ws przebiegu drogi S11
Petycja w sprawie przebiegu drogi ekspresowej S11 na odcinku
Kórnik-Ostrów Wielkopolski w miejscowości Wola Książęca
15.11.2018 więcej
1234

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się