Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Petycja ws. przebudowy skrzyżowania przy DK71 w Zgierzu
Petycja w sprawie przebudowy skrzyżowania ul. Długiej (DK 71)
i Łagiewnickiej w Zgierzu
26.05.2020 więcej
Petycja ws. wariantów przebiegu S74 na odc. Opatów-Nisko
Petycja mieszkańców gminy Pysznica w sprawie wariantów
przebiegu S74 na odcinku Opatów-Nisko
19.05.2020 więcej
Petycja ws. zwiększenia ochrony akustycznej przy S5 w m. Święciechowa
Petycja w sprawie zwiększenia ochrony akustycznej przy drodze
ekspresowej S5 w miejscowości Święciechowa
06.05.2020 więcej
Petycja ws. budowy obwodnicy m. Dobra, pow. turecki woj. wielkopolskie
Petycja ws budowy obwodnicy dla miasta Dobra, pow. turecki, woj.
wielkopolskie
05.05.2020 więcej
Petycja ws. poprawy bezpieczeństwa ruchu w obrębie DK22 w m. Rokocin
Petycja ws. poprawy bezpieczeństwa ruchu w obrębie DK22 w m.
Rokocin
29.04.2020 więcej
Petycja ws. sprzeciwu wobec przebiegu trasy S74 przez gm. Pysznica
Petycja ws. sprzeciwu wobec planowanego przebiegu trasy S74 przez
gm. Pysznica
31.03.2020 więcej
Petycja w spr kontynuacji budowy chodnika w m Chmieleń na dk nr 30
Petycja w sprawie kontynuacji budowy chodnika w m. Chmieleń na
odcinku drogi krajowej nr 30
18.03.2020 więcej
Petycja ws. wprowadzenia odcinkowego pomiaru prędkości oraz ograniczenia prędkości na Autostradowej Obwodnicy Wrocławia A-8.
Petycja ws. wprowadzenia odcinkowego pomiaru prędkości oraz
ograniczenia prędkości na Autostradowej Obwodnicy Wrocławia
A-8.
05.03.2020 więcej
Petycja w sprawie uwzględnienia budowy planowanej obwodnicy Morawicy i Woli Morawickiej według wariantu I
Petycja w sprawie uwzględnienia budowy planowanej obwodnicy
Morawicy i Woli Morawickiej według wariantu I
03.03.2020 więcej
Petycję w sprawie postawienia lampy i wykonania dodatkowego pasa ruchu w kierunku Babimostu na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 32 z drogą wojewódzką nr 304 na wysokości miejscowości Okunin
Petycję w sprawie postawienia lampy i wykonania dodatkowego pasa
ruchu w kierunku Babimostu na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 32
z drogą wojewódzką nr 304 na wysokości miejscowości Okunin
11.02.2020 więcej
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się