Lista artykułów

Nazwa artykułu
Petycja w sprawie budowy ekranów akustycznych przy dk 94 w Łańcucie
Petycja w sprawie budowy ekranów akustycznych przy dk 94 w
Łańcucie.
20.10.2021 więcej
Petycja ws. odrzucenia wariantu dk 7 Rabka - Chyżne
Petycja ws. odrzucenia wariantu 2 studium korytarzowego dla
zadania pn.: „Budowa drogi dwujezdniowej klasy GP (na
parametrach klasy S) w ciągu dk7 na odc. Rabka – Chyżne”.
20.10.2021 więcej
Petycja ws. sprzeciwu mieszkańców wsi Chyżne
Petycja ws. sprzeciwu mieszkańców wsi Chyżne na poprowadzenie
drogi dwujezdniowej klasy GP (na parametrach klasy S) w ciągu
DK7 przez centrum miejscowości Chyżne skutkujące ich
wysiedleniem.
20.10.2021 więcej
Petycja w sprawie odstąpienia od planowania przebiegu OAW
Petycja w sprawie odstąpienia od planowania przebiegu Obwodnicy
Aglomeracji Warszawskiej przez tereny gmin Wiązowna, Dębe
Wielkie i Otwock
20.10.2021 więcej
Petycja ws. przywrócenia przejazdu w Kędzierzynie-Koźlu
Petycja ws. przywrócenia przejazdu pomiędzy osiedlem Miejsce
Kłodnickie a osiedlem Cisowa na ulicy Szpaków w
Kędzierzynie-Koźlu (budowa obwodnicy północnej
Kędzierzyna-Koźla)
14.10.2021 więcej
Petycji ws. umożliwienia przejazdu transportu rolniczego przez m.Nysa
Petycji ws. umożliwienia swobodnego przejazdu transportu
rolniczego przez miasto Nysa w kierunku Radzikowic
14.10.2021 więcej
Petycja w sprawie projektowania obwodnicy Wielunia
Petycja w sprawie: projektowania obwodnicy Wielunia w rejonie
Gaszyna na południe od ulicy Kłosowej.
14.10.2021 więcej
Petycja w sprawie wybudowania przejścia dla pieszych na DK92
Petycja w sprawie wybudowania przejścia dla pieszych na DK92 w
miejscowości Michałówek
12.10.2021 więcej
Petycja ws. budowy obwodnicy Zwolenia
Petycja ws. wstrzymania planowanej inwestycji lub zmiany
planowanego wariantu – budowa Obwodnicy Zwolenia
07.10.2021 więcej
Petycja ws. poprawy bezpieczeństwa ruchu na DK 94 w m. Radwanice
Petycja ws. poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze
krajowej nr 94 w m. Radwanice
01.10.2021 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się