Lista artykułów

123
Nazwa artykułu
Petycja w sprawie budowy chodnika i przejścia dla pieszychw ciągu DK74
Petycja w sprawie budowy chodnika i przejścia dla pieszych w
miejscowości Kalinowice w ciągu drogi krajowej nr 74
07.10.2016 więcej
Petycja w sprawie zmiany organizacji ruchu w ciągu DK 42
Petycja w sprawie zmiany organizacji ruchu w ciągu drogi
krajowej nr 42 w Radomsku
07.10.2016 więcej
Petycja w sprawie ochrony akustycznej wzdłuż autostrady A4
Petycja w sprawie ochrony akustycznej terenów zlokalizowanych
wzdłuż autostrady A4 na odcinku od km 581 493 do km 581 743
oraz od km 581 843 do km 582 049
07.10.2016 więcej
Petycja w sprawie - Ekrany akustyczne dla ROD Miodówko
Petycja w sprawie - Ekrany akustyczne dla ROD Miodówko
07.10.2016 więcej
Petycja Stowarzyszenia „Zielone Powiśle” w sprawie wykupu działki
Petycja Stowarzyszenia „Zielone Powiśle” w sprawie wykupu
działki p.Romana Frela w Młynkach, gm. Końskowola
07.10.2016 więcej
Petycja w sprawie ochrony akustycznej osiedla Kuźniki we Wrocławiu
Petycja w sprawie ochrony akustycznej osiedla Kuźniki we
Wrocławiu
07.10.2016 więcej
Petycja ws działań mających na celu montaż barier drogowych
Petycja z prośbą o podjęcie w trybie pilnym działań
mających na celu montaż barier drogowych przeciw-wypadkowych na
drodze krajowej nr 78 w miejscowości Szczekociny
07.10.2016 więcej
Petycja w sprawie budowy chodnika w miejscowości Nowogród Bobrzański
Petycja w sprawie budowy chodnika w miejscowości Nowogród
Bobrzański w ciągu drogi krajowej nr 27
07.10.2016 więcej
Petycja w sprawie zainstalowania sygnalizacji świetlnej
Petycja mieszkańców w sprawie pilnego zainstalowania
sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulicy Puławskiej (droga
nr 79) z ulicą Wesołą i Graniczną (droga nr 2811W) w
miejscowości Baniocha
07.10.2016 więcej
Petycja w sprawie udostępniania umów zawieranych przez GDDKiA
Petycja Pani Izabeli Leśniewskiej w sprawie udostępniania umów
zawieranych przez GDDKiA
07.10.2016 więcej
123

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się