Lista artykułów

123
Nazwa artykułu
Petycja w sprawie poprawy BRD poprzez budowę chodnika w ciągu DK 15
Petycja mieszkańców miejscowości Byszwałd w sprawie poprawy
bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez budowę chodnika w ciągu
drogi krajowej nr 15 w miejscowościach Rożental i Byszwałd
07.10.2016 więcej
Petycja w sprawie budowy chodnika w ciągu DK 42
Petycja w sprawie budowy chodnika w ciągu drogi krajowej nr 42
na odcinku Dębina - Karłów oraz budowy pasa rowerowego w
ciągu drogi krajowej nr 42 na odcinku Karłów (ul. Kluczborska)
– Gorzów Śląski
07.10.2016 więcej
Petycja o wykonanie naprawy nawierzchni
Petycja mieszkańców miejscowości Jegłownik ( gm. Gronowo
Elbląskie) o wykonanie naprawy nawierzchni na skrzyżowaniu
drogi krajowej nr 22 z ul. Leśną w miejscowości Jegłownik.
07.10.2016 więcej
Petycja ws. ulgi lub całkowitego zwolnienia z opłat
Petycja złożona w imieniu osób niepełnosprawnych o
wprowadzenie ulgi lub całkowitego zwolnienia z opłat osób
niepełnosprawnych za przejazd autostradami na terenie Polski.
07.10.2016 więcej
Petycja w sprawie przebudowy ronda w Prudniku
Petycja w sprawie przebudowy ronda w Prudniku, na skrzyżowaniu
dróg krajowych 40 i 41
07.10.2016 więcej
Petycja w sprawie budowy ekranów akustycznych w Środzie Śląskiej
Petycja w sprawie budowy ekranów akustycznych w Środzie
Śląskiej na drodze krajowej nr 94 na odcinku od Hotelu Hellon
do skrzyżowania z ul. Oławską
07.10.2016 więcej
Petycja dot. poprawy BRD przy przejściu dla pieszych DK32
Petycja mieszkańców Pławia dot. poprawy brd przy przejściu
dla pieszych DK32
07.10.2016 więcej
123

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się