Lista artykułów

1234
Nazwa artykułu
Petycja w sprawie ekranów dźwiękochłonnych przy DK11
Petycja w sprawie budowy ekranów dźwiękochłonnych w ciągu
DK11-obwodnica Kępna
01.08.2018 więcej
Petycja w sprawie drogi ekspresowej S12
Petycja w sprawie lokalizacji drogi ekspresowej S12 na odc. Radom
Południe - Puławy (wariant A i B)
25.07.2018 więcej
Petycja w sprawie dk12 na terenie gminy Kowali
Petycja w sprawie lokalizacji drogi krajowej nr 12 na terenie
gminy Kowali
20.07.2018 więcej
Petycja w sprawie dk79 w m. Potycz
Petycja w sprawie lokalizacji drogi krajowej nr 79 w m. Potycz
20.07.2018 więcej
Petycja ws systemu kontrolującego prędkość na autostradach
Petycja w sprawie zamontowania systemu kontrolującego
prędkość na wszystkich autostradach w Polsce
07.06.2018 więcej
Petycja dotycząca przebiegu drogi S12
Petycja dotycząca przebiegu drogi S12
04.06.2018 więcej
Petycja dot. rozbudowywanej DK25
Petycja na temat planowanego przebiegu rozbudowywanej DK nr 25 na
odcinku Ostrów Wlkp.-Kalisz-Konin
23.05.2018 więcej
Petycja w sprawie poprawy brd w ciągu dk25 w m. Stefanowo
Petycja w sprawie poprawy brd w ciągu dk25 w m. Stefanowo
15.05.2018 więcej
Petycja w sprawie budowy obwodnicy Iłży
Petycja w sprawie zintensyfikowania prac polegających na budowie
obwodnicy Iłży.
24.04.2018 więcej
Petycja ws wału ziemnego na S3
Zmiana projektu budowy wału ziemnego na estakadę w ramach
planowanej drogi S3 w Świnoujściu.
24.04.2018 więcej
1234

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się