Lista artykułów

1234
Nazwa artykułu
Petycja ws przejścia dla pieszych w Wadowicach
Petycja w sprawie poprawy bezpieczeństwa na przejściu dla
pieszych w ciągu drogi krajowej nr 28 w Wadowicach
09.04.2018 więcej
Petycja ws BRD w m.Borcz
Petycja w sprawie poprawy warunków bezpieczeństwa ruchu
drogowego w ciągu drogi krajowej nr 20 w miejscowości Borcz
29.03.2018 więcej
Petycja ws chodnika w m.Marynowy
Petycja w sprawie budowy chodnika w ciągu drogi krajowej nr 55 w
miejscowości Marynowy
26.03.2018 więcej
Petycja ws obwodnicy Łochowa
Petycja w sprawie planowanej lokalizacji obwodnicy Łochowa oraz
umiejscowieniu ronda na skrzyżowaniu ulic Laskowskiej, Gajowej i
Węgrowskiej
06.03.2018 więcej
Petycja ws ekranów w m.Orońsko
Petycja w sprawie budowy ekranów akustycznych wzdłuż drogi
ekspresowej S7 w miejscowości Orońsko.
06.03.2018 więcej
Petycja w sprawie poprawy brd na DK1 w m. Siewierz
Przebudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 1 z drogą powiatową
– ulicą Jeziorną.
02.03.2018 więcej
Petycja w sprawie budowy sygnalizacji w m.Hopowo
Petycja w sprawie budowy sygnalizacji świetlnej w ciągu drogi
krajowej nr 20 w miejscowości Hopowo w miejscowości Hopowo
27.02.2018 więcej
1234

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się