Lista artykułów

Nazwa artykułu
Petycja w sprawie poprawy bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych na dk 63
Petycja w sprawie poprawy bezpieczeństwa na przejściu dla
pieszych na dk 63 przy skrzyżowaniu ulic Wisznicka - Powstania
Styczniowego
18.11.2019 więcej
Petycja w sprawie zmiany organizacji ruchu na drodze krajowej nr 49
Petycja w sprawie zmiany organizacji ruchu na drodze krajowej nr
49 w m. Jurgów
13.11.2019 więcej
Petycja w sprawie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w Michałowicach (woj. małopolskie)
Petycja w sprawie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w
Michałowicach (woj. małopolskie)
29.10.2019 więcej
Petycja ws budowy ciągu pieszo – rowerowego przy drodze krajowej nr 11 na odc. Sobótka - Górzno
Petycja ws budowy ciągu pieszo – rowerowego przy drodze
krajowej nr 11 na odc. Sobótka - Górzno
16.10.2019 więcej
Petycja ws. budowy chodnika wzdłuż dk 25 w miejscowościach: Ose, Oska Piła, przysiółek Granów
Petycja ws. budowy chodnika wzdłuż dk 25 w miejscowościach:
Ose, Oska Piła, przysiółek Granów
14.10.2019 więcej
Petycja ws.: oznakowanie przejścia dla pieszych w m. Reblino
Petycja ws.: oznakowanie przejścia dla pieszych w m. Reblino
02.10.2019 więcej
Petycja ws. ekranów akustycznych na ul. Polnej w Baranowie
Petycja ws. ekranów akustycznych na ul. Polnej w Baranowie
03.09.2019 więcej
Petycja w sprawie przebiegu projektowanej drogi ekspresowej S11 na odcinku: Ostrów Wielkopolski-Kępno
Petycja w sprawie przebiegu projektowanej drogi ekspresowej S11
na odcinku: Ostrów Wielkopolski-Kępno
16.08.2019 więcej
Petycja w sprawie stosowania klauzuli rebus sic stantibus w umowach dotyczących realizacji zadań drogowych
Petycja w sprawie stosowania klauzuli rebus sic stantibus w
umowach dotyczących realizacji zadań drogowych
14.08.2019 więcej
Petycja mieszkańców gminy Września w sprawie budowy ścieżki rowerowej wzdłuż drogi krajowej nr 15 na odcinku Września-Gulczewo.
Petycja mieszkańców gminy Września w sprawie budowy ścieżki
rowerowej wzdłuż drogi krajowej nr 15 na odcinku
Września-Gulczewo.
08.08.2019 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się