Lista artykułów

12345
Nazwa artykułu
Petycja ws przebiegu planowanej drogi ekspresowej S11 na odcinku Kórnik – Ostrów Wlkp
Petycja w sprawie przebiegu planowanej drogi ekspresowej S11 na
odcinku Kórnik – Ostrów Wlkp. – gmina Zaniemyśl –
Pasjonaci Historii Gminy Zaniemyśl
31.05.2019 więcej
Petycja ws przebiegu planowanej drogi ekspresowej S10 na terenie gminy Białośliwie
Petycja w sprawie wyboru najkorzystniejszego wariantu dla
przebiegu planowanej drogi ekspresowej S10
29.05.2019 więcej
Petycja ws przebudowy skrzyżowania drogi krajowej nr 91 we wsi Bzowo
Petycja ws przebudowy skrzyżowania drogi krajowej nr 91 z drogą
gminną we wsi Bzowo, gmina Warlubie
22.05.2019 więcej
Petycja ws przebiegu planowanej drogi S11 na odc.Kórnik - Ostrów Wlkp.
Petycja ws przebiegu planowanej drogi ekspresowej S11 na odcinku
Kórnik – Ostrów Wlkp.
17.05.2019 więcej
Petycja ws przebiegu planowanej drogi ekspresowej S11 na odcinku Kórnik – Ostrów Wlkp.
Petycja w sprawie przebiegu planowanej drogi ekspresowej S11 na
odcinku Kórnik – Ostrów Wlkp.
16.05.2019 więcej
Petycja ws przebiegu planowanej drogi ekspresowej S11 na odcinku Kórnik – Wolica Pusta
Petycja ws przebiegu planowanej drogi ekspresowej S11 na odcinku
Kórnik – Wolica Pusta
16.05.2019 więcej
Petycja ws przebiegu planowanej drogi ekspresowej S11 na odcinku Kórnik – Ostrów Wlkp.
Petycja ws przebiegu planowanej drogi ekspresowej S11 na odcinku
Kórnik – Ostrów Wlkp.
16.05.2019 więcej
Petycja w sprawie zjazdu w miejscowości Kajetany, gmina Nadarzyn
Petycja w sprawie zmiany planów w zakresie braku zjazdu w ul.
Klonową w miejscowości Kajetany, gmina Nadarzyn
16.05.2019 więcej
Petycja ws przebiegu planowanej drogi S10 na terenie gminy Białośliwie
Petycja w sprawie wyboru najkorzystniejszego wariantu dla
przebiegu planowanej drogi ekspresowej S10
25.04.2019 więcej
Petycja ws przebiegu planowanej drogi S10 na terenie gminy Białośliwie
Petycja w sprawie wyboru najkorzystniejszego wariantu
dla przebiegu planowanej drogi ekspresowej S10
25.04.2019 więcej
12345

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się