Lista artykułów

Nazwa artykułu
Petycja mieszkańców Osiedla w Żarskiej Wsi dotycząca budowy ekranów akustycznych w ciągu drogi krajowej nr 94
Petycja mieszkańców Osiedla w Żarskiej Wsi dotycząca budowy
ekranów akustycznych w ciągu drogi krajowej nr 94
23.07.2019 więcej
Petycja w sprawie przebiegu drogi S11 Oborniki - Ujście – m.Parkowo
Petycja w sprawie przebiegu planowanej drogi S11 na odcinku
Oborniki-Ujście–m.Parkowo
19.07.2019 więcej
Petycja w sprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK nr 22 w m. Ługi
Petycja w sprawie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK
nr 22 w miejscowości Ługi
18.07.2019 więcej
Petycja w sprawie możliwości montażu ekranów akustycznych wzdłuż autostrady A2 w miejscowości Żuków.
Petycja w sprawie możliwości montażu ekranów akustycznych
wzdłuż autostrady A2 w miejscowości Żuków.
05.07.2019 więcej
Petycja w sprawie budowy chodnika we wsi Kadłub dk 45.
Petycja w sprawie budowy chodnika we wsi Kadłub dk 45 -
mieszkańcy wsi Kadłub, gmina Wieluń.
05.07.2019 więcej
Petycja w sprawie planowanej budowy drogi ekspresowej S19
Petycja w sprawie planowanej budowy drogi ekspresowej S19 na
odcinku Radzyń Podlaski – Kock i umożliwienia wjazdu w
miejscowości Sitno gmina Borki na drogę DK19
04.07.2019 więcej
Petycja ws przebiegu planowanej drogi ekspresowej S11 na odcinku Kórnik – Ostrów Wlkp.
Petycja w sprawie przebiegu planowanej drogi ekspresowej S11 na
odcinku Kórnik – Ostrów Wlkp. w miejscowości Wola
Książęca
18.06.2019 więcej
Petycja ws przebiegu planowanej drogi ekspresowej S11 na odcinku Kórnik – Ostrów Wlkp.
Petycja w sprawie przebiegu planowanej drogi ekspresowej S11 na
odcinku Kórnik –Ostrów Wlkp. – gmina Zaniemyśl –
Rodzice Dzieci ze Szkoły w Pigłowicach
18.06.2019 więcej
Petycja ws przebiegu planowanej drogi ekspresowej S11 na odcinku Kórnik – Ostrów Wlkp.
Petycja w sprawie przebiegu planowanej drogi ekspresowej S11 na
odcinku Kórnik –Ostrów Wlkp. – gmina Zaniemyśl –
Miłośnicy Zaniemyskiej Przyrody – Inicjatywa Społeczna
18.06.2019 więcej
Petycja ws przebiegu planowanej drogi ekspresowej S11 na odcinku Kórnik – Ostrów Wlkp.
Petycja w sprawie przebiegu planowanej drogi ekspresowej S11 na
odcinku Kórnik – Ostrów Wlkp. – gmina Zaniemyśl –
Mieszkańcy Gminy III
18.06.2019 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się