Lista artykułów

Nazwa artykułu
Petycja ws wariantu dla drogi ekspresowej S10
Petycja w sprawie wyboru najkorzystniejszego wariantu dla
przebiegu planowanej drogi ekspresowej S10
28.03.2019 więcej
Petycja ws przebiegu planowanej drogi ekspresowej S11
Petycja ws przebiegu planowanej drogi ekspresowej S11 w rejonie
wsi Rojów
21.03.2019 więcej
Petycja w sprawie wyboru najkorzystniejszego wariantu dla S11
Petycja w sprawie wyboru najkorzystniejszego wariantu dla
przebiegu planowanej drogi ekspresowej S11 w rejonie wsi Rojów
21.03.2019 więcej
Petycja ws przebiegu planowanej drogi ekspresowej S10
Petycja ws przebiegu planowanej drogi ekspresowej S10 na terenie
gminy Białośliwie
21.03.2019 więcej
Petycja Mieszkańców Sołectwa Złejwsi Wielkiej
Petycja Mieszkańców Sołectwa Złejwsi Wielkiej ws. poprawy BRD
18.03.2019 więcej
Petycja ws BRDna przejściu dla pieszych przez dk92 w m.Torzym
Petycja Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Torzymiu w sprawie
podjęcia niezbędnych działań zmierzających do poprawy BRD na
przejściu dla pieszych przez drogę krajową nr 92 w
miejscowości Torzym
01.03.2019 więcej
Petycja ws sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach A1
Petycja radnych i mieszkańców Woli Mrokowskiej, Jastrzębca,
Garbatki, Stefanowa, Jabłonowa i Wólki Kosowskiej w sprawie
budowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach Al
20.02.2019 więcej
Petycja ws ekranów akustycznych przy drodze S5
Petycja mieszkańców ul. Leśnej w Żołędowie w sprawie budowy
ekranów akustycznych w związku z budową drogi ekspresowej S5
19.02.2019 więcej
Petycja w sprawie przebiegu drogi ekspresowej S11
Petycja w sprawie przebiegu drogi ekspresowej S11 w gminie
Ostrzeszów (wsie: Rojów, Bledzanów i Kozły)
19.02.2019 więcej
Petycja mieszkańców Jasła w sprawie budowy obwodnicy i chodnika
Petycja mieszkańców Jasła w sprawie budowy obwodnicy Jasła w
ciągu drogi krajowej nr 73 i chodnika na odcinku od Domu
Ludowego do Zespołu Szkół Miejskich nr 6 w Jaśle
29.01.2019 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się