Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Petycja w sprawie przebudowy skrzyżowania ulic w Gorzycach
Petycja w sprawie przebudowy skrzyżowania ulic Raciborskiej (DP
5037 S) i Rybnickiej (DK78) w Gorzycach w woj. śląskim
01.03.2021 więcej
Petycja dolnośląskich samorządowców w sprawie wyboru wariantu przebiegu nowego układu autostrady A4 oraz drogi ekspresowej S5
Petycja dolnośląskich samorządowców w sprawie wyboru wariantu
przebiegu nowego układu autostrady A4 oraz drogi ekspresowej S5
05.02.2021 więcej
Petycja w sprawie trakcji kolejowych i tramwajowych
Petycja w sprawie trakcji kolejowych i tramwajowych
01.02.2021 więcej
Petycja w sprawie wyposażenia przystanków komunikacyjnych
Petycja w sprawie wyposażenia przystanków komunikacyjnych
01.02.2021 więcej
Petycja w sprawie oznaczenia przystanków i lokalizacji parkingów
Petycja w sprawie oznaczenia przystanków i lokalizacji
parkingów
01.02.2021 więcej
Petycja ws. oznaczenia krawężników, przejazdów kolejowych i pojazdów
Petycja w sprawie oznaczenia krawężników, przejazdów
kolejowych i pojazdów
01.02.2021 więcej
Petycja mieszkańców Jasienicy Rosielnej
Petycja mieszkańców Jasienicy Rosielnej o naprawę nawierzchni
i chodnika drogi krajowej nr 19
27.01.2021 więcej
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się