Lista artykułów

Nazwa artykułu
Rejon w Gorzowie Wlkp. - sprzedaż drewna
Zbycie zbędnego majątku ruchomego - Rejon w Gorzowie Wlkp. -
sprzedaż drewna
11.09.2019 więcej
Rejon Kędzierzynie-Koźlu - sprzedaż sprzętu do zimowego utrzymania dróg
Zbycie zbędnego majątku ruchomego - Rejon Kędzierzynie-Koźlu
- sprzedaż sprzętu do zimowego utrzymania dróg
10.09.2019 więcej
Rejon w Kaliszu - sprzedaż składników majątku ruchomego
Zbycie zbędnego majątku ruchomego - Rejon w Kaliszu -
sprzedaż składników majątku ruchomego
09.09.2019 więcej
Rejon w Słubicach - sprzedaż samochodów
Zbycie zbędnego majątku ruchomego - Rejon w Słubicach
- sprzedaż samochodów
09.09.2019 więcej
informacja o wyniku naboru - O/Olsztyn
Specjalista w Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa
Oddziału GDDKiA w Olsztynie
09.09.2019 więcej
informacja o wyniku naboru - O/Olsztyn
Specjalista w Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa
Oddziału GDDKiA w Olsztynie
09.09.2019 więcej
informacja o wyniku naboru - O/Kielce
starszy technik ds. drogownictwa w Zespole Asfaltów i Mieszanek
Mineralno-Asfaltowych w Wydziale Technologii i Jakości Budowy
Dróg – Laboratorium Drogowym Oddziału GDDKiA w Kielcach
09.09.2019 więcej
ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy - O/Katowice
specjalista do spraw: uzgadniania dokumentacji w Wydziale
Uzgodnień i Zagospodarowania Przestrzennego Oddziału GDDKiA w
Katowicach.
09.09.2019 więcej
ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy - O/ Warszawa
specjalista do spraw: nadzorowania zadań inwestycyjnych w
Zespole Kierownika Projektu Oddziału GDDKiA w Warszawie
09.09.2019 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się