Lista artykułów

Nazwa artykułu
Rejon w Kraśniku - sprzedaż drewna
Rejon w Kraśniku - sprzedaż drewna
30.03.2020 więcej
Rejon w Gorzowie Wlkp. - sprzedaż samochodu
Zbycie zbędnego majątku ruchomego - Oddział w Zielonej Górze,
Rejon w Gorzowie Wielkopolskim - sprzedaż samochodu
30.03.2020 więcej
informacja o wyniku naboru - O/Rzeszów
Starszy inspektor w Wydziale Dróg i Sieci Drogowej Oddziału
GDDKiA w Rzeszowie
27.03.2020 więcej
informacja o wyniku naboru - O/Rzeszów
Specjalista w Wydziale Dokumentacji Oddziału GDDKiA w Rzeszowie
27.03.2020 więcej
Rejon w Nowym Tomyślu - sprzedaż drewna
Rejon w Nowym Tomyślu - sprzedaż drewna
27.03.2020 więcej
informacja o wyniku naboru - O/Opole
Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa
Oddziału GDDKiA w Opolu
26.03.2020 więcej
ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy - O/Katowice
specjalista do spraw: administracyjno- finansowych w Rejonie w
Zawierciu Oddziału GDDKiA w Katowicach
26.03.2020 więcej
Rejon w Radomsku - sprzedaż samochodu i sprzętu do zimowego utrzymania
Zbycie zbędnego majątku ruchomego - Oddział w Łodzi Rejon w
Radomsku - sprzedaż samochodu oraz oraz sprzętu do zimowego
utrzymania dróg w podziale na części
25.03.2020 więcej
Oddział w Białymstoku - sprzedaż samochodu
Zbycie zbędnego majątku ruchomego - Oddział w Białymstoku -
sprzedaż samochodu
24.03.2020 więcej
24.03.2020 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się