Lista artykułów

Nazwa artykułu
ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy - O/ Warszawa
specjalista do spraw: nadzorowania zadań inwestycyjnych w
Zespole Kierownika Projektu Oddziału GDDKiA w Warszawie
14.02.2020 więcej
Oddział w Poznaniu - zbycie zbędnego majątku ruchomego
Zbycie zbędnego majątku ruchomego - Oddział w Poznaniu -
zbycie zbędnego majątku ruchomego
13.02.2020 więcej
Rejon w Kędzierzynie-Koźlu - sprzedaż drewna opałowego i użytkowego
Zbycie zbędnego majątku ruchomego - Rejon
w Kędzierzynie-Koźlu - sprzedaż drewna opałowego i
użytkowego
13.02.2020 więcej
Oddział w Łodzi - sprzedaż samochodów
Zbycie zbędnego majątku ruchomego - Oddział w Łodzi -
sprzedaż samochodów
13.02.2020 więcej
informacja o wyniku naboru - O/Kielce
Drogomistrz w Obwodzie Drogowym w Skarżysku-Kamiennej w Rejonie
w Starachowicach Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i
Autostrad w Kielcach
12.02.2020 więcej
Rejon w Kępnie - sprzedaż drewna
Zbycie zbędnego majątku ruchomego - Rejon w Kępnie
- sprzedaż drewna
12.02.2020 więcej
Oddział w Białymstoku - sprzedaż samochodu
Zbycie zbędnego majątku ruchomego - Oddział w Białymstoku -
sprzedaż samochodu
12.02.2020 więcej
ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy - O/ Warszawa
Pomoc Laboratoryjna w Zespole Kruszyw w Wydziale Technologii i
Jakości Budowy Dróg– Laboratorium Drogowym
11.02.2020 więcej
Oddział w Kielcach - sprzedaż drewna
Zbycie zbędnego majątku ruchomego - Oddział w Kielcach -
sprzedaż drewna
11.02.2020 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się