Lista artykułów

Nazwa artykułu
ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy - Centrala
główny specjalista do spraw: inteligentnych systemów
transportowych w Wydziale Inteligentnych Systemu Transportowych
Zespół ds. Standaryzacji i Rozwoju
08.01.2020 więcej
Rejon w Kędzierzynie-Koźlu - zbycie zbędnego majątku ruchomego
Zbycie zbędnego majątku ruchomego - Rejon w
Kędzierzynie-Koźlu - zbycie zbędnego majątku ruchomego
08.01.2020 więcej
informacja o wyniku naboru - O/Warszawa
INSPEKTOR DS. PROWADZENIA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZNAJDUJĄCYCH
SIĘ W OKRESIE GWARANCJI W STANOWISKU DS. GWARANCJI GENERALNEJ
DYREKCJI DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁU W WARSZAWIE
08.01.2020 więcej
ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy - O/Opole
inspektor do spraw: utrzymania dróg w Rejonie w Brzegu w
Obwodzie Drogowym w Gogolinie Oddziału GDDKiA w Opolu
08.01.2020 więcej
Rejon w Nakle nad Notecią - sprzedaż samochodu
Zbycie zbędnego majątku ruchomego - Rejon w Nakle nad Notecią
- sprzedaż samochodu
08.01.2020 więcej
Informacja o wyniku naboru - Centrala GDDKiA
Specjalista w Zespole Inspektora Ochrony Danych w Departamencie
Zarządzenia Kryzysowego i Bezpieczeństwa
07.01.2020 więcej
Petycja w sprawie budowy chodnika przy drodze krajowej nr 9 we wsi Rżuchów w gminie Sadowie
Petycja w sprawie budowy chodnika przy drodze krajowej nr 9 we
wsi Rżuchów w gminie Sadowie
07.01.2020 więcej
Petycja w sprawie wyboru wariantu projektowanej drogi ekspresowej S74 na odcinku Opatów - Nisko
Petycja w sprawie wyboru wariantu projektowanej drogi ekspresowej
S74 na odcinku Opatów - Nisko
07.01.2020 więcej
informacja o wyniku naboru - O/Łódź
inspektor ds. administracyjno-finansowych w Rejonie w Łowiczu
Oddziału GDDKiA w Łodzi
07.01.2020 więcej
informacja o wyniku naboru - O/Łódź
inspektor ds. utrzymania dróg w Rejonie w Łowiczu Oddziału
GDDKiA w Łodzi
07.01.2020 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się