Lista artykułów

Nazwa artykułu
informacja o wyniku naboru - O/Opole
Kierownik zespołu ds. kierowania i nadzorowania pracy Zespołu
Technicznego w Rejonie w Opolu Oddziału GDDKiA w Opolu
14.02.2020 więcej
informacja o wyniku naboru - O/Bydgoszcz
Specjalista ds. komunikacji społecznej w Stanowisku ds.
Komunikacji Społecznej Oddziału w Bydgoszczy
14.02.2020 więcej
informacja o wyniku naboru - O/Kielce
Drogomistrz w Obwodzie Drogowym w Skarżysku-Kamiennej w Rejonie
w Starachowicach Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i
Autostrad w Kielcach
12.02.2020 więcej
Petycję w sprawie postawienia lampy i wykonania dodatkowego pasa ruchu w kierunku Babimostu na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 32 z drogą wojewódzką nr 304 na wysokości miejscowości Okunin
Petycję w sprawie postawienia lampy i wykonania dodatkowego pasa
ruchu w kierunku Babimostu na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 32
z drogą wojewódzką nr 304 na wysokości miejscowości Okunin
11.02.2020 więcej
informacja o wyniku naboru - O/Olsztyn
Inspektor ds. ochrony pasa drogowego w Obwodzie Utrzymania Dróg
w Sedrankach Rejonu w Ełku Oddziału GDDKiA w Olsztynie.
11.02.2020 więcej
Petycja w sprawie zagrożeń dla bezpieczeństwa mieszkańców, spowodowanych wybudowanie drogi S5 odc. Kościan Północ – Kościan Południe
Petycja w sprawie zagrożeń dla bezpieczeństwa mieszkańców,
spowodowanych wybudowanie drogi S5 odc. Kościan Północ –
Kościan Południe
06.02.2020 więcej
informacja o wyniku naboru - O/Warszawa
STARSZY SEPCJALISTA DO SPRAW BEZPIECZEŃSTWA RUCHU I
ZARZĄSDZANIA RUCHEM W WYDZIALE BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO I
ZARZĄDZANIA RUCHEM GDDKiA ODDZIAŁ W WARSZAWIE
06.02.2020 więcej
informacja o wyniku naboru - O/Bydgoszcz
Starszy Inspektor ds. diagnostyki nawierzchni w Zespole
Diagnostyki Nawierzchni w Wydziale Technologii i Jakości Budowy
Dróg- Laboratorium Drogowe Oddziału w Bydgoszczy
06.02.2020 więcej
informacja o wyniku naboru - O/Bydgoszcz
Starszy Inspektor ds. asfaltów i mieszanek mineralno-asfaltowych
w Zespole Asfaltów i Mieszanek Mineralno-Asfaltowych w Wydziale
Technologii i Jakości Budowy Dróg- Laboratorium Drogowe
Oddziału w Bydgoszczy
06.02.2020 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się