Lista artykułów

Nazwa artykułu
Informacja o wyniku naboru - GDDKiA O/Rzeszów
Specjalista w Wydziale Dokumentacji Oddziału GDDKiA w Rzeszowie
26.08.2019 więcej
Informacja o wyniku naboru - GDDKiA O/Białystok
Starszego inspektora ds. płac w Wydziale Finansowo –
Księgowym Oddziału GDDKiA w Białymstoku
23.08.2019 więcej
Informacja o wyniku naboru - GDDKiA O/Warszawa
Inspektor ds. przygotowania dokumentacji projektowej w Wydziale
Dokumentacji Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad
Oddziału w Warszawie
22.08.2019 więcej
Informacja o wyniku naboru - GDDKiA O/Olsztyn
Inspektor ds. brd i ochrony pasa drogowego w Rejonie w Ostródzie
Oddziału GDDKiA w Olsztynie
22.08.2019 więcej
Informacja o wyniku naboru - GDDKiA O/Warszawa
Specjalista ds. nadzorowania zadań inwestycyjnych w Zespole
Kierownika Projektu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i
Autostrad Oddziału W Warszawie
21.08.2019 więcej
Informacja o wyniku naboru - Centrala GDDKiA
Specjalista w Wydziale Informatyki w Departamencie Zarządzania
Kryzysowego i Bezpieczeństwa
21.08.2019 więcej
Informacja o wyniku naboru - Centrala GDDKiA
Główny Specjalista w Wydziale Inteligentnych Systemów
Transportowych w Departamencie Zarządzania Siecią Dróg
19.08.2019 więcej
Informacja o wyniku naboru - GDDKiA O/Bydgoszcz
Radca Prawny ds. obsługi prawnej w Wydziale Obsługi Prawnej
Oddziału w Bydgoszczy
19.08.2019 więcej
Petycja w sprawie przebiegu projektowanej drogi ekspresowej S11 na odcinku: Ostrów Wielkopolski-Kępno
Petycja w sprawie przebiegu projektowanej drogi ekspresowej S11
na odcinku: Ostrów Wielkopolski-Kępno
16.08.2019 więcej
Petycja w sprawie stosowania klauzuli rebus sic stantibus w umowach dotyczących realizacji zadań drogowych
Petycja w sprawie stosowania klauzuli rebus sic stantibus w
umowach dotyczących realizacji zadań drogowych
14.08.2019 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się