Lista artykułów

1234
Nazwa artykułu
ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy - Centrala
Starszy Specjalista ds. przygotowania inwestycji w Wydziale
Przygotowania Inwestycji/ Departament Przygotowania i Realizacji
Inwestycji
14.01.2019 więcej
ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy - Centrala
Starszy Specjalista ds. przygotowania inwestycji w Wydziale
Przygotowania Inwestycji/ Departament Przygotowania i Realizacji
Inwestycji
14.01.2019 więcej
ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy - O/Opole
Specjalista ds. monitoringu i sprawozdawczości w zakresie zadań
inwestycyjnych w Wydziale Realizacji.
14.01.2019 więcej
ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy - Centrala
Specjalista ds. zmian w Wydziale Realizacji Inwestycji/
Departament Przygotowania i Realizacji Inwestycji
10.01.2019 więcej
ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy - Centrala
Starszy Specjalista ds. monitoringu realizacji kontraktów w
Wydziale Realizacji Inwestycji/ Departament Przygotowania i
Realizacji Inwestycji
10.01.2019 więcej
ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy - Centrala
Starszy Specjalista w Departamencie Technologii Budowy
Dróg Wydział Gruntów, Geologii i Geotechniki (WG) Zespół
ds. Geologii
10.01.2019 więcej
ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy - O/ Wrocław
naczelnik wydziału w Wydziale Finansowo – Księgowym Oddziału
GDDKiA we Wrocławiu
09.01.2019 więcej
ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy - O/Białystok
Specjalista ds. monitoringu i nadzorowania zadań inwestycyjnych
w Zespole Kierownika Projektu w Wydziale Realizacji Oddziału
GDDKiA w Białymstoku
09.01.2019 więcej
ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy - O/Zielona Góra
Drogomistrz ds. Utrzymania i nadzoru w Rejon w Żarach Oddział
w Zielonej Górze
09.01.2019 więcej
ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy - O/ Zielona Góra
Specjalista ds. utrzymania mostów w Rejonie w Żarach Oddział
w Zielonej Górze
09.01.2019 więcej
1234

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się