Lista artykułów

Nazwa artykułu
informacja o wyniku naboru - O/Zielona Góra
Starszy Inspektor w Rejonie w Nowej Soli w Oddziale GDDKiA w
Zielonej Górze
19.09.2019 więcej
informacja o wyniku naboru - O/Kraków
Specjalista ds. gospodarowania nieruchomościami w Wydziale
Nieruchomości GDDKiA Oddział Kraków
18.09.2019 więcej
informacja o wyniku naboru - O/Szczecin
Drogomistrz w Obwodzie Drogowym w Szczecinku w Rejonie w
Szczecinku Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i
Autostrad w Szczecinie
18.09.2019 więcej
informacja o wyniku naboru - O/Kraków
Terenowy Inspektor Drogowy w Rejonie Kraków GDDKiA Oddział
Kraków
18.09.2019 więcej
informacja o wyniku naboru - O/Białystok
Starszy Inspektor ds. utrzymania dróg w Rejonie w Zambrowie
Oddziału GDDKiA w Białymstoku
18.09.2019 więcej
informacja o wyniku naboru - O/Białystok
Specjalista do spraw kosztów i inżynierii wartości w
Wydziale Dokumentacji Oddziału GDDKiA w Białymstoku
18.09.2019 więcej
informacja o wyniku naboru - O/Białystok
Inspektor ds. Informacji Drogowej w Wydziale Dróg i Sieci
Drogowej (zastępstwo) Oddziału GDDKiA w Białymstoku
18.09.2019 więcej
informacja o wyniku naboru - O/Bydgoszcz
Specjalista ds. bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony
przeciwpożarowej w Wydziale Spraw Pracowniczych i
Organizacyjnych Oddziału w Bydgoszczy
18.09.2019 więcej
informacja o wyniku naboru - O/Opole
Specjalista ds. komunikacji społecznej w Stanowisku ds.
komunikacji społecznej Oddziału GDDKiA w Opolu
18.09.2019 więcej
informacja o wyniku naboru - O/Łódź
specjalista w Wydziale Mostów Oddziału GDDKiA w Łodzi
18.09.2019 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się