Lista artykułów

Nazwa artykułu
informacja o wyniku naboru - O/Kielce
starszy inspektor ds. informacji drogowej w Wydziale Dróg i
Sieci Drogowej Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i
Autostrad w Kielcach
06.09.2019 więcej
Informacja o wyniku naboru - GDDKiA O/Rzeszów
Specjalista w Rejonie w Nisku Oddział GDDKiA w Rzeszowie
30.08.2019 więcej
Informacja o wyniku naboru - GDDKiA O/Warszawa
SPECJALISTA DS. UZGODNIEŃ W WYDZIALE UZGODNIEŃ O
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GENERALNEJ DYREKCJI DRÓG
KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁU W WARSZAWIE
30.08.2019 więcej
Informacja o wyniku naboru- O/Łódź
Informacja o wyniku naboru na stanowisko specjalisty ds.
informatyki w Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa
Oddziału GDDKiA w Łodzi
29.08.2019 więcej
Informacja o wyniku naboru- O/Opole
Informacja o wyniku naboru na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds.
Zarządzania Inwestycjami Oddziału GDDKiA w Opolu
29.08.2019 więcej
Informacja o wyniku naboru - GDDKiA O/Rzeszów
Specjalista w Wydziale Dokumentacji Oddziału GDDKiA w Rzeszowie
26.08.2019 więcej
Informacja o wyniku naboru - GDDKiA O/Białystok
Starszego inspektora ds. płac w Wydziale Finansowo –
Księgowym Oddziału GDDKiA w Białymstoku
23.08.2019 więcej
Informacja o wyniku naboru - GDDKiA O/Warszawa
Inspektor ds. przygotowania dokumentacji projektowej w Wydziale
Dokumentacji Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad
Oddziału w Warszawie
22.08.2019 więcej
Informacja o wyniku naboru - GDDKiA O/Olsztyn
Inspektor ds. brd i ochrony pasa drogowego w Rejonie w Ostródzie
Oddziału GDDKiA w Olsztynie
22.08.2019 więcej
Informacja o wyniku naboru - GDDKiA O/Warszawa
Specjalista ds. nadzorowania zadań inwestycyjnych w Zespole
Kierownika Projektu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i
Autostrad Oddziału W Warszawie
21.08.2019 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się