Lista artykułów

Nazwa artykułu
informacja o wyniku naboru - O/Poznań
Specjalista, Wydział Dokumentacji, Oddział Poznań
09.02.2021 więcej
informacja o wyniku naboru - O/Wrocław
Specjalista ds. utrzymania mostów w Rejonie Wrocław,w
Oddziale GDDKiA we Wrocławiu
09.02.2021 więcej
informacja o wyniku naboru - O/Gdańsk
Starszy inspektor ds. Drogownictwa do spraw: przygotowania
dokumentacji projektowej w Wydziale Dokumentacji, w Oddziale
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Gdańsku
05.02.2021 więcej
informacja o wyniku naboru - O/Białystok
Starszego inspektora ds. ewidencji dróg w Rejonie w Augustowie
Oddziału GDDKiA w Białymstoku
04.02.2021 więcej
informacja o wyniku naboru - O/Katowice
specjalista ds. przygotowania dokumentacji projektowej w Wydziale
Dokumentacji Oddziału GDDKiA w Katowicach
02.02.2021 więcej
informacja o wyniku naboru - O/Łódź
starszy specjalista ds. nadzorowania zadań inwestycyjnych w
Zespole Kierownika Projektu Oddziału GDDKiA w Łodzi
02.02.2021 więcej
informacja o wyniku naboru - O/Szczecin
Specjalista ds. zarządzania kryzysowego i bezpieczeństwa w
Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa w Oddziale
GDDKiA w Szczecinie
01.02.2021 więcej
informacja o wyniku naboru - O/Rzeszów
Drogomistrz ds. utrzymania i nadzoru w Rejonie w Nisku Oddziału
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Rzeszowie
28.01.2021 więcej
informacja o wyniku naboru - O/Opole
Technik ds. drogownictwa w Zespole Betonu i Materiałów
Wiążących w Wydziale Technologii i Jakości Budowy Dróg –
Laboratorium Drogowe Oddziału GDDKiA w Opolu
27.01.2021 więcej
informacja o wyniku naboru - O/Białystok
Drogomistrza w Rejonie w Zambrowie Oddziału GDDKiA w
Białymstoku
27.01.2021 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się