Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Obsługa biurowo-administracyjna - GDDKiA Oddział Białystok PT POIiŚ
Obsługa biurowo-administracyjna GDDKiA Oddziału w Białymstoku
przy realizacji inwestycji współfinansowanych ze środków Unii
Europejskiej w ramach PT POIiŚ – wsparcie Zespołu Kierownika
Projektu
09.12.2020 więcej
Usługi pocztowe na potrzeby GDDKiA Oddział w Łodzi
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym
na potrzeby GDDKiA Oddział w Łodzi w podziale na 8 zadań
07.12.2020 więcej
Ochrona bazy zaplecza technicznego - Oddział GDDKiA w Kielcach
Świadczenie usług ochroniarskich polegających na dozorowaniu
obiektów i mienia Oddziału GDDKiA w Kielcach bazy zaplecza
technicznego przy ul. Krakowskiej 54.
04.12.2020 więcej
Usługi doradcze o charakterze prawnym w Projektach Drogowych
Świadczenie usług doradczych o charakterze prawnym w Projektach
Drogowych na rzecz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i
Autostrad
03.12.2020 więcej
Usługa ochrony mienia - GDDKiA Wrocław
Usługa ochrony mienia, budynków i posesji z podziałem na dwie
części - GDDKiA Oddział Wrocław
27.11.2020 więcej
Usługa ochrony osób i mienia oraz monitoringu - GDDKiA Oddział Olsztyn
Usługa ochrony osób i mienia oraz monitoringu - GDDKiA Oddział
Olsztyn
27.11.2020 więcej
Obsługa prawna GDDKiA Oddział w Zielonej Górze
Obsługa prawna Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych I Autostrad
Oddział w Zielonej Górze w zakresie realizacji inwestycji -
UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
23.11.2020 więcej
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się