Lista artykułów

12345
Nazwa artykułu
GDDKiA Oddział w Warszawie Rejon w Bożej Woli
GDDKiA Oddział w Warszawie Rejon w Bożej Woli sprzedaż
złomu w ilości 14120,00 kg
26.03.2021 więcej
GDDKiA Oddział w Warszawie Rejon w Ożarowie Mazowieckim
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w
Warszawie Rejon w Ożarowie Mazowieckim sprzedaż drewna w
ilości 192,39 m3, w podziale na 4 zadania.
19.03.2021 więcej
GDDKIA Oddział w Warszawie Rejon w Radomiu
Sprzedaż drewna S4 pozyskanego z wycinki drzew przydrożnych
zlokalizowanych przy drogach krajowych administrowanych przez
Rejon w Radomiu
12.03.2021 więcej
Zbycie majątku ruchomego w postaci prowadnicy, słupka, pasa profil.
Zbycie majątku ruchomego w postaci prowadnicy, słupka, pasa
profilowego. Szczegóły w protokole zdawczo - odbiorczym.
08.04.2021 więcej
Sprzedaż samochodu osobowego LAND ROVER
Sprzedaż samochodu osobowego LAND ROVER
02.04.2021 więcej
Sprzedaż złomu składowanego na placu bud. koło miejscowości Kobylanka
Sprzedaż złomu składowanego na placu budowy koło
miejscowości Kobylanka w ramach inwestycji „Budowa II jezdni
obwodnicy Kobylanki, Morzyczyna i Zieleniewa wraz z drogą
wspomagającą odc. Niedźwiedź - Zdunowo w ciągu S10”
26.03.2021 więcej
OGŁOSZENIE II O SPRZEDAŻY POJAZDU ORAZ TABLICY SYGNALIZACYJNEJ
Przedmiotem przetargu jest sprzedaż majątku ruchomego –
pojazdu wraz z osprzętem oraz tablicy sygnalizacyjnej
zlokalizowanego na terenie Rejonu w Kędzierzynie-Koźlu
25.03.2021 więcej
Sprzedaż złomu stalowego - Rejon w Lubartowie
Sprzedaż złomu stalowego - Rejon w Lubartowie
23.03.2021 więcej
Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki związanej z realizacją inwestycji: „ Projekt i budowa drogi ekspresowej S-61 Obw. Augustowa – granica państwa, odcinek: koniec obw. Suwałk –Budzisko z obw. Szypliszk”
Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki związanej z realizacją
inwestycji: Projekt i budowa drogi ekspresowej S-61 Obw.
Augustowa– granica państwa, odcinek: koniec obw. Suwałk –
Budzisko z obw. Szypliszk”
23.03.2021 więcej
Oddział Łódź ogłasza przetarg na sprzedaż składników rzeczowych majątku ruchomego w Rejonie w Wieluniu z podziałem na 36 części.
Oddział w Łodzi, Rejon w Wieluniu, ul. Fabryczna 7 ogłasza
przetarg na sprzedaż składników rzeczowych majątku
ruchomego w Rejonie w Wieluniu z podziałem na 36 części.
22.03.2021 więcej
12345

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się