Lista artykułów

1234
Nazwa artykułu
Rejon w Pszczynie - sprzedaż pługów
Zbycie zbędnego majątku ruchomego - Rejon w Pszczynie -
sprzedaż pługów
05.07.2019 więcej
Oddział w Warszawie - sprzedaż samochodów
Zbycie zbędnego majątku ruchomego - Oddział w Warszawie -
sprzedaż samochodów
04.07.2019 więcej
Rejon w Ostrowi Mazowieckiej - sprzedaż barier i znaków
Zbycie zbędnego majątku ruchomego - Rejon w Ostrowi
Mazowieckiej - sprzedaż barier i znaków
04.07.2019 więcej
Rejon w Ostrowi Mazowieckiej - sprzedaż drewna
Zbycie zbędnego majątku ruchomego - Rejon w Ostrowi
Mazowieckiej - sprzedaż drewna
04.07.2019 więcej
Rejon w Płońsku - sprzedaż drewna
Zbycie zbędnego majątku ruchomego - Rejon w Płońsku -
sprzedaż drewna
04.07.2019 więcej
Oddział w Bydgoszczy - sprzedaż drewna II
Zbycie zbędnego majątku ruchomego - Oddział w Bydgoszczy -
sprzedaż drewna II
04.07.2019 więcej
Oddział w Bydgoszczy - sprzedaż drewna
Zbycie zbędnego majątku ruchomego - Oddział w Bydgoszczy -
sprzedaż drewna
04.07.2019 więcej
Oddział w Łodzi - nieodpłatne przekazanie
Zbycie zbędnego majątku ruchomego - Oddział w Łodzi -
nieodpłatne przekazanie
03.07.2019 więcej
Oddział w Lublinie - sprzedaż drewna
Zbycie zbędnego majątku ruchomego - Oddział w Lublinie -
sprzedaż drewna
02.07.2019 więcej
Oddział we Wrocławiu - sprzedaż zbędnych składników majątku ruchomego
Zbycie zbędnego majątku ruchomego - Oddział we Wrocławiu -
sprzedaż zbędnych składników majątku ruchomego
02.07.2019 więcej
1234

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się