Lista artykułów

1234
Nazwa artykułu
Rejon w Sieradzu - nieodpłatne przekazanie
Zbycie zbędnego majątku ruchomego - Rejon w Sieradzu -
nieodpłatne przekazanie
12.08.2019 więcej
Oddział w Łodzi - nieodpłatne przekazanie
Zbycie zbędnego majątku ruchomego - Oddział w Łodzi
- nieodpłatne przekazanie
07.08.2019 więcej
Oddział w Rzeszowie - sprzedaż drewna
Zbycie zbędnego majątku ruchomego - Oddział w Rzeszowie -
sprzedaż drewna
31.07.2019 więcej
Rejon w Kędzierzynie Koźlu - sprzedaż kostki betonowej
Zbycie zbędnego majątku ruchomego - Rejon w Kędzierzynie
Koźlu - sprzedaż kostki betonowej
25.07.2019 więcej
Rejon w Łowiczu - nieodpłatne przekazanie
Zbycie zbędnego majątku ruchomego - Rejon w Łowiczu -
nieodpłatne przekazanie
18.07.2019 więcej
Rejon w Koninie - sprzedaż zużytych składników majątku ruchomego
Zbycie zbędnego majątku ruchomego - Rejon w Koninie - sprzedaż
zużytych składników majątku ruchomego według wykazu
15.07.2019 więcej
Oddział w Łodzi - nieodpłatne przekazanie
Zbycie zbędnego majątku ruchomego - Oddział w Łodzi -
nieodpłatne przekazanie
03.07.2019 więcej
Rejon w Opocznie - sprzedaż drewna
Zbycie zbędnego majątku ruchomego - Rejon w Opocznie -
sprzedaż drewna
14.06.2019 więcej
Oddział w Łodzi - nieodpłatne przekazanie
Zbycie zbędnego majątku ruchomego - Oddział w Łodzi -
nieodpłatne przekazanie
22.05.2019 więcej
Rejon w Zamościu - sprzedaż żerdzi żelbetowych
Zbycie zbędnego majątku ruchomego - Rejon w Zamościu -
sprzedaż żerdzi żelbetowych
22.05.2019 więcej
1234

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się