Lista artykułów

12345
Nazwa artykułu
Oddział Łódź - INFORMACJA O ZBĘDNYCH SKŁADNIKACH MAJĄTKU RUCHOMEGO - DESTRUKT
INFORMACJA O ZBĘDNYCH SKŁADNIKACH MAJĄTKU RUCHOMEGO - destrukt
19.03.2021 więcej
18.03.2021 więcej
Sprzedaż samochodu osobowego marki NISSAN NV200 COMBI
Numer postępowania : O.WR.D-3.2105.2.2021
17.03.2021 więcej
Oddział w Olsztynie - Zbycie zbędnego majątku ruchomego
Zbycie drewna pozyskanego w ramach zadania „Rozbudowa DK nr 53
na odcinku Rozogi –Dąbrowy„ składowanego na działce nr
3056 przy drodze powiatowej 1516N w m. Dąbrowy
16.03.2021 więcej
ODDZIAŁ W ŁODZI REJON W RADOMSKU– INFORMACJA O ZBĘDNYCH SKŁADNIKACH MAJĄTKU RUCHOMEGO
ODDZIAŁ W ŁODZI REJON W RADOMSKU– INFORMACJA O ZBĘDNYCH
SKŁADNIKACH MAJĄTKU RUCHOMEGO
16.03.2021 więcej
Sprzedaż drewna - Rejon w Lubartowie
Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew rosnących w pasie
drogowym dróg krajowych nr 19, 63 i 76 administrowanych przez
Rejon w Lubartowie
11.03.2021 więcej
Oddział w Olsztynie - Zbycie zbędnego majątku ruchomego
Sprzedaż zbędnego i zużytego składnika majątku ruchomego –
samochód osobowy Fiat Panda
11.03.2021 więcej
Rejon w Nowym Tomyślu - zbycie drewna
Rejon w Nowym Tomyślu - zbycie drewna
10.03.2021 więcej
Oddział w Łodzi Rejon w Piotrkowie Trybunalskim - nieodpłatne przekazanie zbędnego mająteku ruchomego
Oddział w Łodzi Rejon w Piotrkowie Trybunalskim informuje, iż
posiada do nieodpłatnego przekazania zgodnie
z Rozporządzeniem RM z 21.10.2019 r. w sprawie
szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami
majątku Skarbu Państwa (Dz.U. z 2019 r. poz.2004 ) zbędny
majątek ruchomy: drewno opałowe z drzew liściastych w
Obwodzie Drogowym w Jakubowie - 7,78 m3 drewno opałowe z
drzew liściastych w Obwodzie Drogowym w Matyldowie - 56,52
m3 drewno opałowe z drzew liściastych w Obwodzie Drogowym w
Strykowie - 196,83 m3 drewno opałowe z drzew liściastych w
Obwodzie Drogowym w Wodzinie - 81,62 m3
10.03.2021 więcej
Oddział w Poznaniu - II sprzedaż zużytego majątku ruchomego
Oddział w Poznaniu - II sprzedaż zużytego majątku ruchomego
10.03.2021 więcej
12345

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się