Lista artykułów

12345
Nazwa artykułu
Oddział w Olsztynie - Zbycie zbędnego majątku ruchomego
Ogłoszenie o zużytych i zbędnych składnikach majątku
ruchomego GDDKiA Oddział w Olsztynie Rejon w Szczytnie
09.03.2021 więcej
Rejon w Gnieźnie - zestawy zabawowe drewniane oraz Huśtawki
Rejon w Gnieźnie - zbycie - zestawy zabawowe drewniane 2szt oraz
Huśtawki na sprężynie 2szt.
08.03.2021 więcej
Sprzedaż złomu stalowego
Sprzedaż złomu stalowego
05.03.2021 więcej
GDDKiA Oddział w Poznaniu - zbycie majątku
Sprzedaż zbędnego majątku ruchomego.
04.03.2021 więcej
Oddział w Opolu - Sprzedaż uszkodzonego sprzętu
Sprzedaż uszkodzonego sprzętu wykorzystywanego przy bieżącym
i zimowym utrzymaniu dróg.
23.02.2021 więcej
Oddział w Poznaniu - OS w Sianożętach
Oddział w Poznaniu - OS w Sianożętach sprzedaż zużytego
majątku ruchomego
22.02.2021 więcej
Rejon w Kępnie - Sprzedaż zbędnych składników majątku ruchomego
Rejon w Kępnie - Sprzedaż zbędnych składników majątku
ruchomego
22.02.2021 więcej
Rejon w Środzie Wlkp. - zbycie zbędnego majątku ruchomego
Pisemny przetarg publiczny na zbycie zużytych składników
majątku ruchomego
16.02.2021 więcej
Oddział w Opolu - zbycie samochodu osobowego
OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY POJAZDU ORAZ TABLICY SYGNALIZACYJNEJ -
REJON KĘDZIERZYN-KOŹLE
15.02.2021 więcej
12345

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się