DRUKUJ
2017-11-08

Bezpieczeństwo ruchu drogowego w ciągu dk nr 19
w m.Horodnianka

Petycja w sprawie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu drogi krajowej nr 19 w miejscowości Horodnianka

  • Data złożenia:03.11.2017
  • W przypadku wyrażenia zgody, imię i nazwisko albo nazwa podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, w interesie którego petycja jest składana: brak zgody
  • Sposób rozpatrzenia petycji: negatywny
  • Termin rozpatrzenia petycji: 03.01.2018