DRUKUJ
2017-11-14

Sygnalizacja na dk 15

Petycja w sprawie budowy sygnalizacji świetlnej w miejscowości Suchatówka na drodze krajowej nr 15

    • Data złożenia: 07.11.2017 r.
    • W przypadku wyrażenia zgody, imię i nazwisko albo nazwa podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, w interesie którego petycja jest składana: brak zgody
    • Sposób rozpatrzenia: ewentualne zadania inwestycyjne będą mogły zostać zrealizowane w toku przyszłej przebudowy lub rozbudowy drogi krajowej nr 15.
    • Termin rozpatrzenia: 06.12.2017 r.