DRUKUJ
2018-05-24

Rejestry, ewidencje, archiwa

Przepisy powszechnie obowiązującego prawa przewidują obowiązek prowadzenia:
 

1.    Rejestru skarg i wniosków wpływających do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad;

2.    Rejestru zezwoleń wydanych na przejazd pojazdów nienormatywnych;

3.    Rejestru numerów nadanych drogom krajowym;

4.    Rejestru Jednolitych Numerów Inwentarzowych dla obiektów mostowych i tuneli;

5.    Rejestru czynności przetwarzania danych osobowych, których administratorem jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad


Wnioski o wydanie zaświadczeń i innych dokumentów związanych z zakończonym zatrudnieniem w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad i podmiotach, dla których Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad jest następcą prawnym, należy składać w Kancelarii centrali Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.