DRUKUJ
2018-11-13

Petycja ws BRD przy ul. Brukowej pod wiaduktem
ulicy kolejowej (dk 7)

Petycja Stowarzyszenia "Mieszkańcy Łomianek" w sprawie podjęcia zdecydowanych kroków na rzecz poprawy bezpieczeństwa na rondzie Kompanii Młodzieżowej AK, znajdującego się przy ul. Brukowej pod wiaduktem ulicy kolejowej (dk 7)

  • Data złożenia: 11.10.2018 r.
  • W przypadku wyrażenia zgody, imię i nazwisko albo nazwa podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, w interesie którego petycja jest składana: brak zgody
  • Sposób rozpatrzenia: Poinformowano mieszkańców o prawidłowości zastosowanych rozwiązań z zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego i sygnalizacji świetlnej.
  • Termin rozpatrzenia: 28.12.2018 r.