DRUKUJ
2018-11-15

Petycja ws obwodnicy Łochowa

Petycja w sprawie przebiegu planowanej obwodnicy Łochowa.

  • Data złożenia: 21.09.2018 r.
  • W przypadku wyrażenia zgody, imię i nazwisko albo nazwa podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, w interesie którego petycja jest składana: brak zgody
  • Sposób rozpatrzenia: Wyjaśniono, że sprawa została przekazana do Wykonawcy Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego dla zadania „Budowa Obwodnicy Łochowa” celem rozpatrzenia w ramach przedmiotowego opracowania.
  • Termin załatwienia: 18.12.2018 r.