DRUKUJ
2019-07-05

Petycja w sprawie budowy chodnika we wsi Kadłub
dk 45.

Petycja w sprawie budowy chodnika we wsi Kadłub dk 45.

 

Petycja w sprawie budowy chodnika we wsi Kadłub dk 45-mieszkańcy wsi Kadłub, gmina Wieluń.

  • Data złożenia : 15.04.2019 r.
  • W przypadku wyrażenia zgody, imię i nazwisko albo nazwa podmiotu wnoszącego petycje lub podmiotu, w interesie którego petycja jest składana: brak zgody
  • Sposób rozpatrzenia : negatywny
  • Termin załatwienia : 30.05.2019 r.