DRUKUJ
2019-07-05

Petycja w sprawie możliwości montażu ekranów
akustycznych wzdłuż autostrady A2 w
miejscowości Żuków.

Petycja w sprawie możliwości montażu ekranów akustycznych wzdłuż autostrady A2 w miejscowości Żuków.

 

Petycja w sprawie możliwości montażu ekranów akustycznych wzdłuż autostrady A2 w miejscowości Żuków.

  • Data złożenia : 09.04.2019 r.
  • W przypadku wyrażenia zgody, imię i nazwisko albo nazwa podmiotu wnoszącego petycje lub podmiotu, w interesie którego petycja jest składana: brak zgody
  • Sposób rozpatrzenia : pozytywny
  • Przewidywany termin załatwienia : 20.05.2019 r.