DRUKUJ
2019-07-18

Petycja w sprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego
na DK nr 22 w m. Ługi

Petycja w sprawie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK nr 22 w miejscowości Ługi
 
 
Petycja w sprawie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu drogi krajowej nr 22 w miejscowości Ługi
Data złożenia: 10.07.2019 r.
 

W przypadku wyrażenia zgody, imię i nazwisko albo nazwa podmiotu wnoszącego petycje lub podmiotu, w interesie którego petycja jest składana: brak zgody
 

Sposób rozpatrzenia: negatywny
 

Przewidywany termin załatwienia: 08.08.2019 r.