DRUKUJ
2019-07-23

Petycja mieszkańców Osiedla w Żarskiej Wsi
dotycząca budowy ekranów akustycznych w ciągu
drogi krajowej nr 94

Petycja mieszkańców Osiedla w Żarskiej Wsi dotycząca budowy ekranów akustycznych w ciągu drogi krajowej nr 94

Data złożenia: 01.07.2019 r.


W przypadku wyrażenia zgody, imię i nazwisko albo nazwa podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, w interesie którego petycja jest składana: brak zgody

Dane dotyczące przebiegu postępowania, w szczególności dotyczące zasięganych opinii oraz sposobu załatwienia petycji: trwa analiza petycji.

Sposób rozpatrzenia: negatywnie

Termin załatwienia: 26.08.2019 r.