DRUKUJ
2019-07-23

Petycja mieszkańców Osiedla w Żarskiej Wsi
dotycząca budowy ekranów akustycznych w ciągu
drogi krajowej nr 94

 

Petycja mieszkańców Osiedla w Żarskiej Wsi dotycząca budowy ekranów akustycznych w ciągu drogi krajowej nr 94

 

Data złożenia: 01.07.2019 r.


W przypadku wyrażenia zgody, imię i nazwisko albo nazwa podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, w interesie którego petycja jest składana: brak zgody

 

Dane dotyczące przebiegu postępowania, w szczególności dotyczące zasięganych opinii oraz sposobu załatwienia petycji: trwa analiza petycji.

 

Przewidywany termin załatwienia: 29.09.2019 r.