DRUKUJ
2019-08-08

Petycja mieszkańców gminy Września w sprawie
budowy ścieżki rowerowej wzdłuż drogi krajowej
nr 15 na odcinku Września-Gulczewo.

Petycja mieszkańców gminy Września w sprawie budowy ścieżki rowerowej wzdłuż drogi krajowej nr 15 na odcinku Września-Gulczewo.

 

Data złożenia : 4.03.2019 r.

 

W przypadku wyrażenia zgody, imię i nazwisko albo nazwa podmiotu wnoszącego petycje lub podmiotu, w interesie którego petycja jest składana: brak zgody

 

Sposób rozpatrzenia : Poinformowano, że zadanie zostanie umieszczone w planie zadań z zakresu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego  podczas najbliższej aktualizacji planu

 

Termin załatwienia : 14.03.2019 r.