DRUKUJ
2019-08-14

Petycja w sprawie stosowania klauzuli rebus sic
stantibus w umowach dotyczących realizacji zadań
drogowych

Petycja w sprawie stosowania klauzuli rebus sic stantibus w umowach dotyczących realizacji zadań drogowych

 

Data złożenia: 01.04.2019 r.

 

Sposób załatwienia: negatywnie

 

Termin załatwienia: 28.06.2019 r.