DRUKUJ
2019-09-03

Petycja ws. ekranów akustycznych na ul. Polnej w
Baranowie

Petycja ws. ekranów akustycznych na ul. Polnej w Baranowie

 

Data złożenia: 27.08.2019 r.

 

W przypadku wyrażenia zgody, imię i nazwisko albo nazwa podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, w interesie którego petycja jest składana: brak zgody

 

Dane dotyczące przebiegu postępowania, w szczególności dotyczące zasięganych opinii oraz sposobu załatwienia petycji: negatywny.

 

Termin załatwienia: do 13.09.2019 r.