DRUKUJ
2016-10-05

Wzór Informacji w sprawie opłaty paliwowej

Wzór Informacji w sprawie opłaty paliwowej udostępnia się na mocy rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2004 r. w sprawie określenia wzoru informacji dotyczącej opłaty paliwowej (Dz. U. Nr 214, poz. 2176).

Informację w sprawie opłaty paliwowej należy złożyć do właściwego naczelnika urzędu celnego.
Informację w sprawie opłaty paliwowej składa:

  1. producent paliw silnikowych lub gazu;
  2. importer paliw silnikowych lub gazu;
  3. podmiot dokonujący nabycia wewnątrzwspólnotowego w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym paliw silnikowych lub gazu;
  4. inny podmiot podlegający na podstawie przepisów o podatku akcyzowym obowiązkowi podatkowemu w zakresie podatku akcyzowego od paliw silnikowych lub gazu.

Wzór informacji w sprawie opłaty paliwowej - pobierz