DRUKUJ
2016-10-07

2012 rok

W 2012 r. GDDKiA zrealizowała w ww. zakresie przedsięwzięcia obejmujące:

- termomodernizację budynków pozostających w dyspozycji GDDKiA (ocieplenie ścian, dachu, wymiana okien, drzwi, kotłów i instalacji c.o., wymiana instalacji elektrycznej i oświetleniowej),

- nabycie nowych pojazdów charakteryzujących się niskim zużyciem energii oraz niskimi kosztami eksploatacji, w tym również w celu wymiany wyeksploatowanych (nieefektywnych pojazdów) na potrzeby centrali, oddziałów i służb utrzymania dróg.

Ponadto GDDKiA prowadzi działania informacyjno-edukacyjne, mające na celu propagowanie wśród pracowników GDDKiA zachowań energooszczędnych tj. wyłączanie zbędnego oświetlenia i niewykorzystywanych urządzeń elektrycznych biurowych oraz sprzętu AGD.