DRUKUJ
2016-10-07

Petycja w sprawie modernizacji drogi krajowej nr
63

Petycja w sprawie modernizacji drogi krajowej nr 63 na odcinku Giżycko - Ruda
  • Data złożenia: 28 października 2015 r.
  • W przypadku wyrażenia zgody, imię i nazwisko albo nazwa podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, w interesie którego petycja jest składana: Mirosław Antoniak -  Sołtys Sołectwa Bystry reprezentujący 537 mieszkańców (załączona lista podpisów)
  • Sposób rozpatrzenia: pozytywny - udzielono odpowiedzi  -  zadanie pn. „Rozbudowa odcinka Bystry (Kąp-Ruda) – Staświny od km 42+330 do km 51+000” zostało uwzględnione w Programie  Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych stanowiącym załącznik nr 6 do Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2013.
  • Termin rozpatrzenia: 9 grudnia 2015 r.