DRUKUJ
2016-10-07

Petycja w sprawie ochrony akustycznej terenów
przy drodze S8

Petycja mieszkańców gminy Sękocin Stary  w sprawie ochrony akustycznej terenów zlokalizowanych przy drodze ekspresowej S8

  • Data złożenia: 22 grudnia 2015 r.
  • W przypadku wyrażenia zgody, imię i nazwisko albo nazwa podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, w interesie którego petycja jest składana:   brak zgody
  • Sposób rozpatrzenia: pozytywny - udzielono odpowiedzi – zabezpieczenia akustyczne zostały wykonane zgodnie z obowiązującym prawem, w oparciu o posiadane decyzje oraz zmiany w planach zagospodarowania przestrzennego.
  • Termin rozpatrzenia: 22 styczeń 2016 r.