DRUKUJ
2016-10-07

Petycja w sprawie ochrony akustycznej terenów
przy DK 94

Petycja mieszkańców ul. Słonecznej w Środzie Śląskiej w sprawie ochrony akustycznej terenów zlokalizowanych przy drodze krajowej nr 94

  • data złożenia: 28 stycznia 2016 r.
  • w przypadku wyrażenia zgody, imię i nazwisko albo nazwa podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, w interesie którego petycja jest składana: brak zgody
  • sposób rozpatrzenia: negatywny – Analizując wyniki pomiarów uzyskanych w ramach „Analizy porealizacyjnej oddziaływania na środowisko drogi krajowej nr 94 na odcinku Środa Śląska – Wrocław, od km 64+129 do km 81+639,89” nie stwierdzono przekroczeń dopuszczalnego poziomu dźwięku w porze dnia i w porze nocy w punktach pomiarowych  zlokalizowanych przy zabudowie mieszkaniowej ul. Słonecznej – i w związku z powyższym nie zalecono w tym miejscu realizacji dodatkowych urządzeń ochrony środowiska w zakresie hałasu;
  • termin rozpatrzenia: 18 kwietnia 2016 r.