DRUKUJ
2016-11-23

Petycja ws ekranów akustycznych przy AOW

Petycja Michała Świerczewskiego w imieniu mieszkańców osiedla „Graniczna” we Wrocławiu w sprawie zamontowania ekranów akustycznych przy zjeździe z Autostradowej Obwodnicy Wrocławia przy węźle Wrocław-Lotnisko, na odcinku od obecnie istniejących ekranów do ronda przy ulicy Granicznej, wzdłuż działki Muchobór Wielki, AR_3, 4/2.

  • Data złożenia: 29.09.2016
  • W przypadku wyrażenia zgody, imię i nazwisko albo nazwa podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, w interesie którego petycja jest składana: Michał Świerczewski
  • Sposób rozpatrzenia petycji: Wyjaśniono, iż Oddział GDDKiA we Wrocławiu został zobowiązany przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego do wykonania przeglądu ekologicznego na odcinku A 8 od w. Lotnisko do w. Stadion w zakresie oddziaływania akustycznego oraz przedłożenia go w terminie do 30 kwietnia 2017 r.   .
  • Termin rozpatrzenia petycji: 19 grudnia 2016 r.